21 සියවසේ ලස්සනම ගැහැණුන් 20 දෙනා

ලස්සනයි කියන දේ මනින්න හරිම මිම්මක් නෑ.ඒක අපි පිලිගන්නවා.ඒ වගේම ලස්සන කියන දේ බලන කෙනා මත බලපානවා.කෙනෙක්ට ලස්සනයි තව කෙනෙක්,තව කෙනෙක්ට ලස්සනයි වෙන කෙනෙක්.ඒත් අපේ “පැන්සල”...

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!