සමාජයේ තියෙන තිත්ත ඇත්ත පෙන්වන පින්තූර සමූහයක්


නුතන ලෝකයේ මනුස්සකම් තියෙන, යහපත් ගතිගුණ තියෙන, ස්වභාදහමට ආදරය කරන මිනිසුන් අල්පයි. නමුත් හොද මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඇත්තෙම නැහැ කියන එක එයින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. මේ කොහොම වුනත් ආකල්පමය වශයෙන් අපි එකින් එකා යහපත් ලෙස වෙනස් විය යුතුයි. තවමත් අපි ප්‍රමාද නැහැ. උත්සාහ කරමු මේ වැරදි හදා ගන්න.

ඔබට සුබ දවසක්..

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
4
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
26
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
18
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
16
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
78
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
112
වටිනවා

සමාජයේ තියෙන තිත්ත ඇත්ත පෙන්වන පින්තූර සමූහයක්

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!