ඔන්න බලන්න මේ 17 දෙනාගෙම වෙනස


අපි හැමෝම ගාවම තියෙනවා අපි සමාජ ජාලය පුරා බෙදා හැරියේ නැති ඡායාරූප. නමුත් ඔබ හිතන්න ඔබ යහළුවන් සමඟ සිටින විට ගත් ඡායාරූපයක ඔබගේ මුහුණ හෝ ඔබේ ඉරියව් වෙනස් වී ඇති ආකාරයේ ඡායාරූපයක් සමාජ ජාලයේ පල කර තිබුනොත් ඔබට කුමන ආකාරයේ හැඟීමක් ඇති වෙයිද. එය එතනින් ඉවත් කරගන්නා තුරු ඔබට ඉස්පාසුවක් නැති වේවි. ඒ වගේම සමාජ ජාලය පුරා පැතිරුණු ජනප්‍රිය නළු නිළියන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක්

Ariana Grande

Jennifer Lawrence

Rowan Atkinson (Mr. Bean)

Vin Diesel

Mila Kunis

Cara Delevingne

Chris Pratt

Naomi Grossman

Mike Tyson

Liam Neeson

Vince Vaughn

Scarlett Johansson

Leonardo DiCaprio

Beyoncé

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
49
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
71
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
22
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
363
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
48
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
36
වටිනවා

ඔන්න බලන්න මේ 17 දෙනාගෙම වෙනස

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!